skaiste.wu.lt

skaiste.wu.lt

Reklaminis skydelis

Iš mokyklos gyvenimo

DSCF8329.JPG

Iki rudens atostogų liko!

Rolling Eyes

Vardadieniai


Šiandien 2018-11-13 : Alvilė, Kristinas, Renata
Rytoj: 2018-11-14 : Arkadijus, Eirimė, Norvydas
Reklaminis skydelis

PrisijungimasDabar naršo

Mes turime 54 svečius prisijungusių

Balsavimas

Kaip naudojate plonuosius maišelius?
 

TranslateReklaminis skydelis
Fizikos Vertinimo kriterijai PDF Spausdinti El.paštas
Nario vertinimas: / 10
BlogiausiasGeriausias 
Fizika - Vertinimas
Penktadienis, 09 Sausis 2009 20:56


FIZIKOS DALYKO MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

Vertinimo būdai ir formos

1. Kontrolinis darbas.

 • Darbas rašomas daugiau nei 30 min., išmokus temą ar skyrių.
 • Kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į dienyną.
 • Kontrolinio darbo data tikslinama prieš savaitę.
 • Kontrolinių darbų datos skelbiamos e-dienyne.
 • Mokiniai, nedalyvavę kontrolinių darbų pamokose, mokytojo nuožiūra, atsiskaito sutartu patogiu mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites. Įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo dieną.
 • Visi kontroliniai darbai turi būti parašyti iki pusmečio pabaigos.
 • Neatsiskaičius už kontrolinį darbą įrašomas nepatenkinamas įvertinimas.

2. Apklausa raštu.

 • Darbas raštu, trunkąs mažiau 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip 1 - 2 pamokų medžiagos.
 • Rezultatai įrašomi į e-dienyną.

3. Savarankiškas darbas.

 • Darbas raštu, kurio trukmė neribojama.
 • Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų.
 • Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į e-dienyną.
 • Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos tam tikros priemonės).

4. Apklausa žodžiu.

 • Apie klausą būtina pranešti prieš vieną pamoką.
 • Apklausos rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į e-dienyną tą pačią pamoką.

5. Laboratoriniai darbai ir praktikos darbai.

 • Tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai:
  • atliktas darbas – 40 %,
  • darbo ataskaita – 40 %,
  • papildomos užduotys – 20 %.
 • Įvertinimas įrašomas į e-dienyną.
 • Atliekant demonstracinius praktikos darbus vertinami tie mokiniai, kurie atliko darbą.

6. Pristatymai/ pasisakymai.

 • Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų:
  • vaizdumas – 2 taškai,
  • temos pristatymas – 3 taškai,
  • rišli kalba – 1 taškas,
  • pasakojimas – 2 taškai.
 • Išsamus temos pateikimas – 5 taškai.
 • Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas pažymys.
 • Pristačius darbą, jo įvertinimas įrašomas į dienyną.

7. Trumpalaikiai projektiniai darbai.

 • Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti.
 • Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.
 • Trumpalaikį, projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2 – 3 mokinius.
 • Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų:
  • už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą – 3 taškai;
  • už darbo pristatymą – 3 taškai;
  • už darbo estetiškumą – 2 taškai;
  • už atsakymus į papildomus 2 – 3 klausimus iš temos, pateikus mokytojo ar mokinių.
 • Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas pažymys. Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto pristatymo dieną.

8. Už dalyvavimą olimpiadose:

 • Mokyklos olimpiadoje: I-II vietos – vertinamos 9-10 balų, virš 50 % atliktų užduočių – 8.
 • Surinkus labai mažai, lyginant su kitais dalyviais, balų arba iš viso nesurinkus nei vieno balo – nevertinama.
 • Mokiniai vertinami 10 balų pažymiu už dalyvavimą rajoninėse ir respublikinėse varžybose.

9. Kaupiamasis vertinimas:

 • Atsakinėjimas į klausimus,
 • Gebėjimai:
  • išvadų darymas;
  • hipotezių formulavimas;
  • duomenų pateikimas;
  • rezultatų aptarimas.
 • Namų darbų atlikimas.

P.S. Už klaidingą perteklinę informaciją taškai yra atimami.

Vertinamas taip pat mokėjimas:

 • taikyti sąvokas, dėsnius ir teorijas, aiškinant gamtos ir technikos reiškinius;
 • savarankiškai dirbti su vadovėliu;
 • spręsti uždavinius, taikant žinomus dėsnius ir formules;
 • naudotis fizikinių dydžių lentelėmis.

Vertinant laboratorinius darbus, atsižvelgiama į mokėjimą:

 • planuoti bandymo atlikimą;
 • pagal schemą surinkti bandymų įrenginius;
 • naudotis matavimo prietaisais;
 • stebėti, sekti matavimo prietaisų parodymus, sudaryti dydžių priklausomybės lenteles ir braižyti grafikus;
 • įvertinti ir apskaičiuoti matavimų paklaidas (aukštesnėse klasėse);
 • pagal schemą surinkti bandymų įrenginius;
 • naudotis matavimo prietaisais;
 • stebėti, sekti matavimo prietaisų parodymus, sudaryti dydžių priklausomybės lenteles ir braižyti grafikus;
 • įvertinti ir apskaičiuoti matavimų paklaidas (aukštesnėse klasėse);
 • atlikus darbą, parašyti trumpą ataskaitą ir padaryti išvadas

Formalusis mokinių vertinimas fizikos pamokose

Gebėjimų vertinimo lentelė. Pagal ją mokytojas numato mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus.

Įvertinant pažymiu:

 • 4–5 balai atitinka patenkinamą lygį,
 • 6–8 balai -  pagrindinį lygį,
 • 9–10 balų -  aukštesnįjį.

Komentarai

Rodyti/slėpti komentarų formą
 

Lankomumas

Turinio peržiūrėjimai : 716756
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas